Przekierowanie wyjścia [Python]


Problem, jaki rozwiązujemy

Mamy kod biblioteczny w języku python, który wypisuje logi na konsolę tekstową przy pomocy polecenia print. Chcemy wszystko, co idzie na ekran, mieć nadal na ekranie oraz dodatkowo w pliku. Chcemy przekierować wyjście do pliku, ale jednoczesne mieć je na ekranie bez modyfikacji istniejącego kodu.
Bezmyślne podmienienie strumieni, jak poniżej, spowoduje, że na ekranie zobaczymy ciemność.

Python – przekierowanie wyjścia

Poniższa receptura pokazuje, jak przekierować strumień w kilka miejsc:

Przykład użycia

Na ekranie zobaczymy trzy linie, a w pliku tylko dwie ostatnie.

 

Python przekierowanie wyjścia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.