SQL JOINS – wizualizacja


Wizualizacja złączeń w SQL.

    o1SELECT <columns>
FROM Table_A A LEFT INNER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
 o2SELECT <columns>
FROM Table_A A LEFT INNER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
 o4SELECT <columns>
FROM Table_A A RIGHT INNER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
 o5SELECT <columns>
FROM Table_A A RIGHT INNER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
 o3SELECT <columns>
FROM Table_A A INNER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
 o6SELECT <columns>
FROM Table_A A FULL OUTHER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
o7SELECT <columns>
FROM Table_A A FULL OUTHER JOIN TABLE_B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL OR B.Key IS NULL

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.