26 grudnia 2021

Portainer #6 - Edytor konfiguracji

Wiele z naszych selfhosted aplikacji wymaga swoich plików konfiguracyjnych. Standardowo tworzymy volumen i tam trzymamy konfiguracje albo mapujemy volumen do istniejącego folderu z konfiguracją. Inną opcją może być, utworzenie jednego volumenu gdzie umieszczamy konfiguracje wszystkich naszych usług. Dostęp do poszczególnych plików, jak i możliwość edycja daje nam osobna aplikacja filebrowser.

Docker composer

version: '3'
services:
 filebrowser:
  container_name: filebrowser
  image: hurlenko/filebrowser
  user: 1000:1000
  ports: [8081:8080]
  volumes:
   - all_config:/data
   - all_config:/config
  restart: unless-stopped
  security_opt: [no-new-privileges:true]
  
volumes:
 all_config:
  driver: local
  name: all_config

Przeglądanie i edycja plików

Przeglądanie plików filebrowser
Edycja plików filebrowser

Linki