27 czerwca 2016

Generowanie klucza SSH Windows

Proces generowania klucza PuTTYgen

  • Pobieramy program PuTTYgen z tej strony (opens new window).
  • Generate, wykonujemy losowe ruchy myszką, aby wyprodukować wystarczającą ilość danych dla generatora liczb pseudolosowych. Typ klucza to SSH-2 RSA a długość 2048 bitów.
Klucz SSH generowanie
  1. (Opcjonalnie) Definiujemy hasło do klucza. Będzie wymagane przy jego użyciu,

  2. Zapisujemy klucz prywatny, klucz publiczny oraz zawartość głównego pola tekstowego, czyli inną reprezentację klucza publicznego.

Klucz SSH generowanie

Wykorzystanie klucza w Amazon CodeCommit

  1. Dodajemy klucz w zakładce USER w IAM Managment Console.

    Klucz SSH generowanie

  2. Wklejamy klucz publiczny w formacie OpenSSH.

Linki