24 lipca 2016

Sprintf a wydajność

Podczas doświadczeń z własną implementacją funkcji kryptograficznej MD5 natrafiłem na problem związany z wydajnością. Zobaczcie sami…

Wydajność funkcji sprintf

W poniższym przykładzie mamy dwa przykładowe listingi. Oba dokonują obliczenia 5 milionów razy skrótu kryptograficznego pewnego łańcucha tekstowego. Pierwszy z nich oblicza skrót ciągle tego samego łańcucha tekstowego, drugi formatuje tekst przy wykorzystaniu funkcji sprintf. Jak myślicie, jak bardzo wariant drugi będzie wolniejszy?

int main() {
  md5_computer md5Computer;
  constexpr uint32_t ILOSC = 5000000;
  string t1 = "JAKIS TEKST.......................";

  chrono::steady_clock::time_point begin = chrono::steady_clock::now();
  int text_len = t1.size();
  for (uint32_t i = 0; i < ILOSC; ++i)
  {
    const uint8_t *digest = md5Computer.hash_it(t1.c_str(), text_len);
  }


  auto delta_time = chrono::steady_clock::now() - begin;
  double delta_time_ms = chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(delta_time).count();
  double hash_per_sec = ILOSC / delta_time_ms * 1000.0;
  cout << "hashs per sec = " << hash_per_sec / 1000000.0;
  cout << " M time: " << delta_time_ms << " ms" << endl;
  return 0;
}
int main() {
  md5_computer md5Computer;
  constexpr uint32_t ILOSC = 5000000;
  string t1 = "JAKIS TEKST.......................";

  chrono::steady_clock::time_point begin = chrono::steady_clock::now();
  int text_len = t1.size();
  char buf[100];
  for (uint32_t i = 0; i < ILOSC; ++i)
  {
    sprintf( buf,"JAKIS TEKST.....[%d]..........", i );
    const uint8_t *digest = md5Computer.hash_it(buf, 30);
  }


  auto delta_time = chrono::steady_clock::now() - begin;
  double delta_time_ms = chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(delta_time).count();
  double hash_per_sec = ILOSC / delta_time_ms * 1000.0;
  cout << "hashs per sec = " << hash_per_sec / 1000000.0;
  cout << " M time: " << delta_time_ms << " ms" << endl;
  return 0;
}
Jednostka Bez sprintf Z sprintf
Szybkość [] 8 0.47
Czas wykonania [s] 0.62 10.6