Notatnik techniczny

Android - usuwanie aplikacji bez root

Wpisy powiązane:

Jak usunąć aplikacje z androida bez root?

Aplikacje, które są domyślnie preinstalowane przez system Android, często bywają irytujące. Narażają nasze urządzenie na zużycie pamięci, a użytkownikowi dostarczają chociażby wielu powiadomień, które wpływają negatywnie na komfort korzystania z telefonu, czy tabletu.

Jak zatem się ich pozbyć i to bez konieczności roota?

Usuwanie preinstalowanych aplikacji bez root

 • Uruchamiamy na telefonie Developer mode. Instrukcja, jak tego dokonać, znajduje się pod linkiem,
 • Instalujemy Android Debug Bridge (adb).Dostępny do pobrania pod linkiem,
 • Sprawdzamy czy nasz telefon jest widoczny z poziomu komputera i zezwalamy na zdalne debugowanie.
  C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb devices
  List of devices attached
  1ae3e1f device
  
 • Teraz możemy uzyskać dostęp do konsoli telefonu
  C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell
  OnePlus5T:/ $
  
 • Możemy wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji lub filtrować przy pomocy grep
C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell

OnePlus5T:/ $ pm list packages | grep google
package:com.google.android.youtube
package:com.google.android.ext.services
package:com.google.android.apps.docs.editors.docs
package:com.google.android.onetimeinitializer
package:com.google.android.ext.shared
package:com.google.android.apps.docs.editors.sheets
package:com.google.android.configupdater
package:com.google.android.marvin.talkback
package:com.google.android.gm
package:com.google.android.apps.tachyon
package:com.google.android.setupwizard
package:com.google.android.apps.adwords
package:com.google.android.apps.docs
...
 • W celu odinstalowania aplikacji wywołujemy polecenie pm uninstall –user 0 NAZWA. W poniższym przykładzie usuwaną aplikacją jest Google Duo, która, jak wiele aplikacji preinstalowanych na Android, nie mogła być usunięta w prostszy sposób.
OnePlus5T:/ $ pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
Success

Jak poznać nazwę aplikacji

W celu poznania nazwy aplikacji należy wywołać polecenie pm list packages. Niestety, rezultat tego działania nie jest do końca oczywisty i tak otrzymane nazwy mogą nie mówić nam wiele. W związku z tym zalecam skorzystanie z aplikacji pomocniczej, np. System Info for Android, bądź wykorzystaniu tego rozwiązania.

System Info for Android

Usuwanie aktualizacji

Bardzo istotną kwestią, a zarazem czynnością wymagającą osobnych działań, jest usuwanie aktualizacji do aplikacji preinstalowanych, które zdecydowaliśmy się odinstalować. Musimy dokonać tego manualnie, ponieważ nie są one eliminowane wraz z aplikacjami.

Usuwanie pre instalowanych aplikacji z androida

Usuwanie pre instalowanych aplikacji z androida

Usuwanie pre instalowanych aplikacji z androida

Wniosek, a zarazem rekomendacja z powyższych działań jest prosty – nawet, gdy decydujemy się na korzystanie z preinstalowanych aplikacji, to warto rozważyć ich usunięcie, a dopiero później zainstalowanie na nowo ze sklepu Google Play. W przeciwnym razie bowiem na naszym urządzeniu będą znajdowały się niejako dwie wersje danego programu – oryginalnie preinstalowana, oraz ta zaktualizowana.

Co mogę bezpiecznie usunąć?

Decyzję musi podjąć zawsze użytkownik urządzenia, bowiem to Ty poniesiesz ewentualne konsekwencje jego nieprawidłowego działania. Moją sugestią jest wykorzystanie listy tych aplikacji, które sam bezpiecznie usunąłem z kilku smartfonów:

android

pm uninstall --user 0 com.android.stk
pm uninstall --user 0 com.android.providers.partnerbookmarks
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.exchange
pm uninstall --user 0 com.android.browser
pm uninstall --user 0 com.android.egg
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.chrome

google.android

pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.cloudprint 
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.currents
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.fitness
pm uninstall --user 0 com.google.android.feedback
pm uninstall --user 0 com.google.android.play.games
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.plus
pm uninstall --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall --user 0 com.google.android.videos
pm uninstall --user 0 com.google.android.music
pm uninstall --user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook

pm uninstall --user 0 com.facebook.services
pm uninstall --user 0 com.facebook.system
pm uninstall --user 0 com.facebook.appmanager

Microsoft

pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.excel
pm uninstall --user 0 com.microsoft.skydrive
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.onenote
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.word
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.powerpoint
pm uninstall --user 0 com.skype.raider

Samsung

pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.sync
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.provider
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.ui
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.composer
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.widget
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.sm
pm uninstall --user 0 com.sec.android.app.samsungapps
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.app.memo
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.video

Huawei

pm uninstall --user 0 com.huawei.vassistant
pm uninstall --user 0 com.huawei.mirror
pm uninstall --user 0 com.huawei.phoneservice
pm uninstall --user 0 com.huawei.hdiw
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwid
pm uninstall --user 0 com.huawei.geofence 
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwdetectrepair
pm uninstall --user 0 com.huawei.fido.uafclient 
pm uninstall --user 0 com.huawei.contactscamcard
pm uninstall --user 0 com.hisi.mapcon 
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.internal.app
pm uninstall --user 0 com.huawei.omacp
pm uninstall --user 0 com.huawei.mmitest
pm uninstall --user 0 com.huawei.nearby
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.thememanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.dsdscardmanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.ihealth
pm uninstall --user 0 com.huawei.systemmanager

Sony

pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid.res.overlay_305
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.android.addoncamera.artfilter

pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.androidapp.cameraaddon.stickercreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator.rmm
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.xperialounge.services
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.youtubeplugin
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.sketch
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.googlelyricsplugin

pm uninstall --user 0 com.sony.tvsideview.videoph

miui

pm uninstall --user 0 com.miui.videoplayer
pm uninstall --user 0 com.miui.weather2
pm uninstall --user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall --user 0 com.miui.bugreport
pm uninstall --user 0 com.miui.notes
pm uninstall --user 0 com.miui.player
pm uninstall --user 0 com.miui.cleanmaster

Xiaomi

pm uninstall --user 0 com.xiaomi.mipicks
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.midrop
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.scanner

Inne

pm uninstall --user 0 com.naviexpert.NaviExpert_Play
pm uninstall --user 0 com.audioteka.play
pm uninstall --user 0 pl.onet.dysk.play
pm uninstall --user 0 com.play.folder