Notatnik techniczny

Android - usuwanie aplikacji bez root

Jak usunąć aplikacje z androida bez root

Domyślnie preinstalowane aplikacje są denerwujące. Nie da się ich często usunąć w wygodny sposób, zużywają pamięć, wyświetlają powiadomienia… Jak się ich pozbyć.

Usuwanie preinstalowanych aplikacji bez root

 • Uruchamiamy na telefonie Developer mode. Jak to zrobić jest opisane tu: (Link).
 • Instalujemy Android Debug Bridge (adb). Możemy pobrać tu: (Link)
 • Sprawdzamy czy nasz telefon jest widoczny z komputera i zezwalamy na zdalne debugowanie.
  C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb devices
  List of devices attached
  1ae3e1f device
  
 • Teraz możemy uzyskać dostęp do konsoli telefonu
  C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell
  OnePlus5T:/ $
  
 • Możemy wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji lub filtrować przy pomocy grep
C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell

OnePlus5T:/ $ pm list packages | grep google
package:com.google.android.youtube
package:com.google.android.ext.services
package:com.google.android.apps.docs.editors.docs
package:com.google.android.onetimeinitializer
package:com.google.android.ext.shared
package:com.google.android.apps.docs.editors.sheets
package:com.google.android.configupdater
package:com.google.android.marvin.talkback
package:com.google.android.gm
package:com.google.android.apps.tachyon
package:com.google.android.setupwizard
package:com.google.android.apps.adwords
package:com.google.android.apps.docs
package:com.google.android.apps.maps
package:com.google.android.webview
package:com.google.android.syncadapters.contacts
package:com.google.android.packageinstaller
package:com.google.android.gms
package:com.google.android.gsf
package:com.google.android.tts
package:com.google.android.apps.walletnfcrel
package:com.google.android.partnersetup
package:com.google.android.feedback
package:com.google.android.printservice.recommendation
package:com.google.android.apps.photos
package:com.google.android.calendar
package:com.google.android.apps.translate
package:com.google.android.backuptransport
package:com.google.android.talk
package:com.google.android.inputmethod.latin
 • Aby odinstalować aplikacje wywołujemy polecenie pm uninstall –user 0 NAZWA. Poniżej usuwam aplikacjie Google Duo, która to była zainstalowana przez producenta i nie dało się jej prościej usunać.
  OnePlus5T:/ $ pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
  Success
  

Jak poznać nazwę aplikacji

Nazwy aplikacji widoczne po wywołaniu polecenia pm list packages wcale nie są takie oczywiste. Aby poznać nazwę pakietu aplikacji możemy skorzystać z pomocniczej aplikacji np. System Info for Android

System Info for Android

Co mogę bezpiecznie usunąć?

Tu musisz sam zdecydować. Poniżej spis aplikacji jakie bezpiecznie usunąłem z kilku telefonów. Pamiętaj ze robisz to na własną odpowiedzialność.

android

pm uninstall --user 0 com.android.stk
pm uninstall --user 0 com.android.providers.partnerbookmarks
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.exchange
pm uninstall --user 0 com.android.browser
pm uninstall --user 0 com.android.egg
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.chrome

google.android

pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.cloudprint 
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.currents
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.fitness
pm uninstall --user 0 com.google.android.feedback
pm uninstall --user 0 com.google.android.play.games
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.plus
pm uninstall --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall --user 0 com.google.android.videos
pm uninstall --user 0 com.google.android.music
pm uninstall --user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook

pm uninstall --user 0 com.facebook.services
pm uninstall --user 0 com.facebook.system
pm uninstall --user 0 com.facebook.appmanager

Huawei

pm uninstall --user 0 com.huawei.vassistant
pm uninstall --user 0 com.huawei.mirror
pm uninstall --user 0 com.huawei.phoneservice
pm uninstall --user 0 com.huawei.hdiw
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwid
pm uninstall --user 0 com.huawei.geofence 
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwdetectrepair
pm uninstall --user 0 com.huawei.fido.uafclient 
pm uninstall --user 0 com.huawei.contactscamcard
pm uninstall --user 0 com.hisi.mapcon 
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.instantshare
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.internal.app
pm uninstall --user 0 com.huawei.omacp
pm uninstall --user 0 com.huawei.mmitest
pm uninstall --user 0 com.huawei.nearby
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.thememanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.dsdscardmanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.ihealth
pm uninstall --user 0 com.huawei.systemmanager

Sony

pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid.res.overlay_305
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.android.addoncamera.artfilter

pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.androidapp.cameraaddon.stickercreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator.rmm
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.xperialounge.services
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.youtubeplugin
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.sketch
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.googlelyricsplugin

pm uninstall --user 0 com.sony.tvsideview.videoph

miui

pm uninstall --user 0 com.miui.videoplayer
pm uninstall --user 0 com.miui.weather2
pm uninstall --user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall --user 0 com.miui.bugreport
pm uninstall --user 0 com.miui.notes
pm uninstall --user 0 com.miui.player
pm uninstall --user 0 com.miui.cleanmaster

Xiaomi

pm uninstall --user 0 com.xiaomi.mipicks
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.midrop
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.scanner

Inne

pm uninstall --user 0 com.naviexpert.NaviExpert_Play
pm uninstall --user 0 com.audioteka.play
pm uninstall --user 0 pl.onet.dysk.play
pm uninstall --user 0 com.play.folder