25 marca 2019

Huanyang sterowanie poprzez Mach3

Planowałem napisać swój własny plugin do mach3, udało się jednak znaleźć wystarczająco dobre rozwiązanie, więc wpis o pisaniu pluginów musi poczekać. Aby sterować wrzecionem i falownikiem z poziomu Gcode, musimy zainstalować plugin, który będzie komunikował się z falownikiem. Plugin możemy pobrać ze strony autora (opens new window) lub kopie z github (opens new window).

Instalacja jest bardzo prosta, wystarczy przekopiować plik vfdPlugin.dll do folderu [..]/Mach3/PlugIns. Następnym krokiem jest konfiguracja Macha, aby współpracował z falownikiem przy pomocy naszego pluginu. Zakładam, że konfiguracja falownika jest identyczna, jak w poprzednim poście:

Parametr Wartość Opis
PD001 2 Sterowanie przez interfejs komunikacyjny
PD002 2 Źródło nastawy obrotów - port komunikacyjny
PD163 1 nadanie identyfikatora urządzenia
PD164 2 19200 b/s
PD165 3 8N1 RTU

Konfiguracja Mach3

Otwieramy menu konfiguracji pluginów i aktywujemy nasz nowy plugin.

mach3 spindle
mach3 spindle

Ustawiamy parametry komunikacji oraz wartość jaką chcemy monitorować na ekranie Macha. Po zaakceptowaniu okna pojawi się zapytanie dotyczące parametrów PD004 , PD005 , PD011 .

mach3 spindle

Teraz możemy sterować falownikiem i wrzecionem z poziomu ekranu Macha.

mach3 spindle

Demonstracyjny Gcode

Poniższy zestaw instrukcji gcode prezentuje, jak możemy sterować falownikiem z poziomu kodu maszynowego.

(Spindle demo)
(Robert Olechowski)
(https://blog.robertolechowski.com/)
( ---------------------------- )
G21  ( jednostki to milimetry )
G17  ( pracujemy na plaszczyznie XY )
G90  ( pozycjonowanie absolutne )
G94  ( predkosc to milimetry na minute )
G54  ( uklad odniesienia )
G50  ( zerowanie wszystkich wspolczynnikow skalujacych )
G28  ( Wracamy do pozycji bazowej )
G40  ( Anulowanie kompensacji narzedzia na lukach )
G49  ( Anulowanie kompensacji dlugosci narzedzia )
S500 (Ustawiamy obroty)
F8 (Ustawiamy posow)
( ---------------------------- )

G0 X1 Y0
M03 ( start wrzeciona obroty nominalne )
G1 Z-0.4
G1 X1 Y1
G1 X0.8 Y1
S2200
G4  P4 (pause 4sec)
G1 X0.8 Y0
M05 ( stop wrzeciono )
G1 Z0
G0 X0 Y0


(---------------------------- )
M30 ( koniec programu )

Dodatkowe informacje