25 września 2018

Android - usuwanie aplikacji bez root

Jak usunąć aplikacje z androida bez root?

Aplikacje, które są domyślnie instalowane w systemie Android, często bywają irytujące. Zużywają pamięć, wyświetlają niechciane powiadomienia. Jak się ich pozbyć i to bez konieczności roota?

Usuwanie preinstalowanych aplikacji bez root

C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb devices
List of devices attached
1ae3e1f device
  • Teraz możemy uzyskać dostęp do konsoli telefonu.
C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell
OnePlus5T:/ $
  • Możemy wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji i filtrować przy pomocy grep.
C:\Users\Rober\Desktop\platform-tools>adb shell

OnePlus5T:/ $ pm list packages | grep google
package:com.google.android.youtube
package:com.google.android.ext.services
package:com.google.android.apps.docs.editors.docs
package:com.google.android.onetimeinitializer
package:com.google.android.ext.shared
package:com.google.android.apps.docs.editors.sheets
package:com.google.android.configupdater
package:com.google.android.marvin.talkback
package:com.google.android.gm
package:com.google.android.apps.tachyon
package:com.google.android.setupwizard
package:com.google.android.apps.adwords
package:com.google.android.apps.docs
...
  • W celu odinstalowania aplikacji wywołujemy polecenie pm uninstall --user 0 NAZWA. W poniższym przykładzie usuwaną aplikacją jest Google Duo (opens new window), która, jak wiele aplikacji preinstalowanych na Android, nie mogła być usunięta w prostszy sposób.
OnePlus5T:/ $ pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
Success

Jak poznać nazwę aplikacji

W celu poznania nazwy aplikacji należy wywołać polecenie pm list packages. Niestety, rezultat tego działania nie jest do końca oczywisty i tak otrzymane nazwy mogą nie mówić nam wiele. W związku z tym zalecam skorzystanie z aplikacji pomocniczej, np. System Info for Android (opens new window), bądź wykorzystaniu tego rozwiązania.

System Info for Android

Usuwanie aktualizacji

Bardzo istotną kwestią, a zarazem czynnością wymagającą osobnych działań, jest usuwanie aktualizacji do aplikacji preinstalowanych, które zdecydowaliśmy się odinstalować. Musimy dokonać tego manualnie, ponieważ nie są one usuwane wraz z aplikacjami.

Info

Nawet gdy decydujemy się na korzystanie z preinstalowanych aplikacji, to warto rozważyć ich usunięcie, a dopiero później zainstalowanie na nowo ze sklepu Google Play. W przeciwnym razie bowiem na naszym urządzeniu będą znajdowały się dwie wersje danego programu – oryginalnie preinstalowana, oraz ta po aktualizacji.

Co mogę bezpiecznie usunąć?

Uwaga

Decyzję musi podjąć zawsze użytkownik urządzenia bowiem, to ON poniesie ewentualne konsekwencje nieprawidłowego działania.

Poniżej lista aplikacji, jakie bezpiecznie usunąłem z kilku smartfonów:

android

pm uninstall --user 0 com.android.stk
pm uninstall --user 0 com.android.providers.partnerbookmarks
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.exchange
pm uninstall --user 0 com.android.browser
pm uninstall --user 0 com.android.egg
pm uninstall --user 0 com.android.calendar
pm uninstall --user 0 com.android.email
pm uninstall --user 0 com.android.chrome

google.android

pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.cloudprint 
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.currents
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.fitness
pm uninstall --user 0 com.google.android.feedback
pm uninstall --user 0 com.google.android.play.games
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall --user 0 com.google.android.apps.plus
pm uninstall --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall --user 0 com.google.android.videos
pm uninstall --user 0 com.google.android.music
pm uninstall --user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook

pm uninstall --user 0 com.facebook.services
pm uninstall --user 0 com.facebook.system
pm uninstall --user 0 com.facebook.appmanager

Microsoft

pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.excel
pm uninstall --user 0 com.microsoft.skydrive
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.onenote
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.word
pm uninstall --user 0 com.microsoft.office.powerpoint
pm uninstall --user 0 com.skype.raider

Samsung

pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.sync
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.provider
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.ui
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.composer
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.email.widget
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.sm
pm uninstall --user 0 com.sec.android.app.samsungapps
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.app.memo
pm uninstall --user 0 com.samsung.android.video

Huawei

pm uninstall --user 0 com.huawei.vassistant
pm uninstall --user 0 com.huawei.mirror
pm uninstall --user 0 com.huawei.phoneservice
pm uninstall --user 0 com.huawei.hdiw
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwid
pm uninstall --user 0 com.huawei.geofence 
pm uninstall --user 0 com.huawei.hwdetectrepair
pm uninstall --user 0 com.huawei.fido.uafclient 
pm uninstall --user 0 com.huawei.contactscamcard
pm uninstall --user 0 com.hisi.mapcon 
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.internal.app
pm uninstall --user 0 com.huawei.omacp
pm uninstall --user 0 com.huawei.mmitest
pm uninstall --user 0 com.huawei.nearby
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.thememanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.android.dsdscardmanager
pm uninstall --user 0 com.huawei.ihealth
pm uninstall --user 0 com.huawei.systemmanager

Sony

pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid.res.overlay_305
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.trackid
pm uninstall --user 0 com.sonyericsson.android.addoncamera.artfilter

pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.androidapp.cameraaddon.stickercreator
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.moviecreator.rmm
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.xperialounge.services
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.youtubeplugin
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.sketch
pm uninstall --user 0 com.sonymobile.music.googlelyricsplugin

pm uninstall --user 0 com.sony.tvsideview.videoph

miui

pm uninstall --user 0 com.miui.videoplayer
pm uninstall --user 0 com.miui.weather2
pm uninstall --user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall --user 0 com.miui.bugreport
pm uninstall --user 0 com.miui.notes
pm uninstall --user 0 com.miui.player
pm uninstall --user 0 com.miui.cleanmaster

Xiaomi

pm uninstall --user 0 com.xiaomi.mipicks
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.midrop
pm uninstall --user 0 com.xiaomi.scanner

Inne

pm uninstall --user 0 com.naviexpert.NaviExpert_Play
pm uninstall --user 0 com.audioteka.play
pm uninstall --user 0 pl.onet.dysk.play
pm uninstall --user 0 com.play.folder