23 lutego 2019

Interval Map

Kontener do przechowywania zakresów pozwala szybko określić, do jakiego zakresu należy dana wartość.

Sposób użycia

#include <iostream>

#include "IntervalMap.h"

int main() {
  RR_Containers::IntervalMap<uint64_t, char> obj('X');
  obj.reserve_range(10, 20, 'A');
  obj.reserve_range(15, 30, 'B');

  std::cout << obj[5] << std::endl;  // X
  std::cout << obj[11] << std::endl;  // A
  std::cout << obj[18] << std::endl;  // B
  std::cout << obj[100] << std::endl; // X
}

Wydajność

Bazowym obiektem jest std::map, Operator[] wywołuje metodę std::map::upper_bound(), wiec mamy złożoność , podobnie jak metoda reserve_range(), która wywołuje maksymalnie dwa razy metody std::map::upper_bound() oraz std::map::insert(), a następnie w dwóch pętlach przesuwa iteratory jednak pętle wykonają maksymalnie po dwa cykle. Ostatnią metodą jest std::map::erase(). Widzimy ze wszystkie te metody mają złożoność oraz są wykonane maksymalnie 2 razy więc ostateczna złożoność będzie . Złożoność metod klasy std::map jest opisana tu (opens new window).

Wymagania odnośnie typu K i V

Typ klucza <K>

 • Implementuje operator mniejszości (operator<)
 • Pozwala się kopiować i pozwala na przypisywanie (operator=)
 • Pozwala na określenie wartości minimalnej przez szablon std::numeric_limits&lt;K>::min()

Typ wartości <V>

 • Implementuje operator przypisania (operator=)
 • Pozwala na kopiowanie, typ prosty albo klasa z konstruktorem kopiującym.
 • Implementuje operator porównania (operator==)

Implementacja

Kod znajduje się na GitHub (opens new window).