Notatnik techniczny

Webowe IDE

Poniżej mój bardzo wybiórczy i subiektywny zbiór webowych aplikacji służących do testowania lub dzielenia się kodem. Jeśli korzystaliście z innych i uważacie, że warto o nich wspomnieć, to, proszę, napiszcie o tym w komentarzu.

Testowanie wyrażeń regularnych

 • debuggex.com Bardzo ciekawa wizualizacja wyrażenia. Bogata kolekcja przykładowych wyrażeń. Wymaga zalogowania dla uzyskania pełnej funkcjonalności.
 • regex101.com Funkcjonalnie podobna do poprzedniej.
 • regextester.com Dość prosty Online Regex Tester, szczególnie w porównaniu do dwóch poprzednich.

Wizualizacja HTML5 + CSS+ JS

 • jsfiddle.net Dobrze znane jsfiddle. Cztery okienka: html, css, js i ostatni z wizualizacją. Wygodne narzędzie do demonstrowania działania kodu.

Web kompilatory

 • wandbox Bardzo rozbudowane środowisko. Obsługuje wiele języków, m.in: c++, C, c#, Java, python, lisp, lua, SQL, PHP. Pozwala na wybór wersji kompilatora. Dla c++ możemy nie tylko wybrać wersję GCC / CLANG oraz wersję biblioteki boost, ale również sterować parametrami kompilacji. Bardzo funkcjonalna aplikacja. Podesłane przez KrzaQ.
 • ideone.com Web kompilator dla bardzo wielu języków m.in: Bash, Pascal, C, C#, Perl, C++, c++/14, PHP, Python 2/3, Java, Ruby, SQL, Ada, Asembler, AWK i wiele innych.
 • codepad.org Web kompilator dla: C, C++, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby.
 • Cloud9 Dość rozbudowana aplikacja, wspiera wiele języków PHP, Ruby, Python, JavaScript, Go. Podesłane przez czytelniczkę Kasia.
 • Coliru Web compilator dla C++. Pozwala na swobodne manipulowanie linią polecenia kompilatora. Podesłane przez KrzaQ.

Edytor diagramów i grafów

 • draw.io Edytor diagramów, posiada zestaw ikon UML. Pozwala zapisywać prace w chmurze: gDrive, Dropbox, OneDrive oraz lokalnie.

Inne

 • Compiler Explorer C++ Super aplikacja, po lewej stronie piszemy kod w C++, a po prawej widzimy ten sam kod w asemblerze. Możemy sterować parametrami kompilacji i obserwować zmiany w wygenerowanym kodzie asemblera. Możemy wybrać kompilator z bardzo rozbudowanej listy dostępnych. Dla c++ mamy: ARM gcc, PowerPC gcc, x86 clang, x86 gcc. Podesłane przez KrzaQ.
 • phrogz.net Testowanie wizualizacji w JavaScript przy pomocy frameworka D3.js.
 • C++ online code formatter Aplikacja napisana przez KrzaQ. Automatyczne formatowanie kodu c++ zgodnie z kilkoma szablonami: LLVM, Google, Chromium, Mozilla, WebKit.

Jeśli znacie inne ciekawe aplikacje do demonstrowania kodu, których nie opisałem, to piszcie w komentarzach.