12 lipca 2016

Webowe IDE

Zbiór webowych aplikacji służących do testowania lub dzielenia się kodem.

Testowanie wyrażeń regularnych

Wizualizacja HTML5 + CSS+ JS

  • jsfiddle.net (opens new window) Dobrze znane jsfiddle. Cztery okienka: html, css, js i ostatni z wizualizacją. Wygodne narzędzie do demonstrowania działania kodu.

Web kompilatory

  • wandbox (opens new window) Bardzo rozbudowane środowisko. Aplikacja obsługuje wiele języków, m.in: c++, C, c#, Java, python, lisp, lua, SQL, PHP. Pozwala nam na wybór wersji kompilatora. Dla c++ możemy nie tylko wybrać wersję GCC / CLANG oraz wersję biblioteki boost, ale również sterować parametrami kompilacji. Bardzo funkcjonalna aplikacja, która została podesłana przez KrzaQ (opens new window),
  • ideone.com (opens new window) Web kompilator dla bardzo wielu języków m.in: Bash, Pascal, C, C#, Perl, C++, c++/14, PHP, Python 2/3, Java, Ruby, SQL, Ada, Asembler, AWK i wiele innych.
  • codepad.org (opens new window) - Web kompilator dla: C, C++, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby.
  • Cloud9 (opens new window) Dość rozbudowana aplikacja, która wspiera wiele języków PHP, Ruby, Python, JavaScript, Go. Podesłana przez czytelniczkę Kasia.
  • Coliru (opens new window) Web compilator dla C++ - Pozwala na swobodne manipulowanie linią polecenia kompilatora. Podesłana przez KrzaQ (opens new window).

Edytor diagramów i grafów

  • draw.io (opens new window) Edytor diagramów, posiada zestaw ikon UML. Pozwala zapisywać prace w chmurze: gDrive, Dropbox, OneDrive oraz lokalnie.

Inne

Info

Jeśli znacie inne ciekawe aplikacje do demonstrowania kodu, to piszcie w komentarzach.