14 maja 2016

XOR Swap jest złe!

Trick XOR swap

Kilka słów o pewnym triku, który jest bardzo zły!

Mamy napisać funkcję, która zamienia miejscami dwie zmienne (funkcje swap). Nic prostszego:

auto tmp = x;
x = y;
y = tmp;

A teraz załóżmy, że mamy dodatkowe wymaganie, aby nie korzystać ze zmiennej tymczasowej, czyli swap w miejscu. Jako przykład rozwiązania takiego problemu podaje się poniższy kod:

x = x xor y;
y = x xor y;
x = x xor y;

Podany wyżej kod pojawia się w wielu sytuacjach: jako ciekawostka, jako trik oraz w pytaniach rekrutacyjnych. I niby wszystko funkcjonuje poprawnie. Podstawiamy dwie liczby i działa:

#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
  int x=10, y=50;

  x = x xor y;
  y = x xor y;
  x = x xor y;

  cout << "x = " << x <<endl;
  cout << "y = " << y <<endl;
}

Wynik:

x = 50
y = 10

Dlaczego xor swap jest złe

Co wiec jest złego z xor_swap? A czy dwie podane niżej funkcje działają identycznie?

template<typename T>
void Xor_Swap( T& x, T& y ) noexcept
{
  x = x xor y;
  y = x xor y;
  x = x xor y;
}

template<typename T>
void TempSwap( T& x, T& y ) noexcept
{
  auto tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}

Problem jest taki, że gdy przekazane referencje będą odnosić się do tego samego obszaru pamięci, wówczas funkcja xor_swap nam ten obszar pamięci wyzeruje! Podane powyżej dwie implementacje nie są tożsame. Dla typów wartościowych faktycznie ich działanie jest identyczne, ale dla typów wskaźnikowych istnieje przypadek szczególny.

int main() {
  vector<int> data1 = {1,2,3};
  vector<int> data2 = {1,2,3};

  TempSwap(data1[0],data1[2]);
  Xor_Swap(data2[0],data2[2]); //Działa poprawnie

  cout << "data1: " << data1[0] << ", " << data1[1] << ", " << data1[2] << endl;
  cout << "data2: " << data2[0] << ", " << data2[1] << ", " << data2[2] << endl;

  cout << "======== " << endl;

  TempSwap(data1[0],data1[0]);
  Xor_Swap(data2[0],data2[0]); //Tu jest problem

  cout << "data1: " << data1[0] << ", " << data1[1] << ", " << data1[2] << endl;
  cout << "data2: " << data2[0] << ", " << data2[1] << ", " << data2[2] << endl;
}
data1: 3, 2, 1
data2: 3, 2, 1
========
data1: 3, 2, 1
data2: 0, 2, 1