Notatnik techniczny

Zadanie rekrutacyjne #5 - dynamicznie

Inne wpisy w serii:

Treść zadania

Mamy dany ciąg liczb, reprezentujący wysokość terenu, należy znaleźć głębokość największego wąwozu.

Przykłady

 • 1, 2, 3 -> NONE
 • 5, 1, 5 -> 4
 • 9, 4, 6 -> 2
 • 5, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 5, 4, 3, 0, 8, 4 -> 8

Ilustracja graficzna

Programowanie dynamiczne

Δ=MIN(82,92)=MIN(6,7)=6\Delta = MIN(8-2, 9-2) = MIN(6, 7) = 6

Rozwiązanie

Kod dostępny na GitHub

class DeepestDitch:
  def __init__(self, data):
    self._values = [None, None, None]
    self._deep = None

    if len(data) < 3:
      return

    candidates = [data[0], None]

    for i, value in enumerate(data):
      if self._values[2] is not None and value > self._values[2]:
        self._values[2] = value
        self._deep = self._compute_deep(self._values)

      if value > candidates[0] and candidates[1] is None:
        candidates[0] = value
        continue

      if value < candidates[0] and (candidates[1] is None or value < candidates[1]):
        candidates[1] = value
        continue

      if candidates[1] is not None and value > candidates[1]:
        temp_depth = self._compute_deep([*candidates, value])

        if self._deep is None or temp_depth > self._deep:
          self._values = [*candidates, value]
          self._deep = temp_depth
          candidates = self._get_candidates()
          continue

        if value > candidates[0]:
          candidates = self._get_candidates()

    if any([a is None for a in self._values]):
      return
    self._deep = self._compute_deep(self._values)

  @staticmethod
  def _compute_deep(values):
    deltas = [values[a] - values[1] for a in (0, 2)]
    return min(deltas)

  def _get_candidates(self):
    if self._values[2] > self._values[0]:
      return [self._values[2], None]
    return [self._values[0], self._values[1]]

  def get_depth(self):
    return self._deep


def deepest_ditch(data):
  deepest_ditch_obj = DeepestDitch(data)
return deepest_ditch_obj.get_depth()

Omówienie rozwiązania

To zadanie jest bardzo zostało rozwiązane przy pomocy techniki programowania dynamicznego. Każda mowa wartość pozwala ulepszyć istniejące rozwiązanie lub jest zapamiętywana jako element lepszego rozwiązania, które może się pojawić w przyszłości.

Złożoność

 • Złożoność czasowa - Liniowa
 • Złożoność pamięciowa - Stała