10 marca 2019

Zadanie rekrutacyjne #5 - dynamicznie

Treść zadania

Mamy dany ciąg liczb, reprezentujący wysokość terenu, należy znaleźć głębokość największego wąwozu.

Przykłady

Dane Wynik
1, 2, 3 NONE
5, 1, 5 4
9, 4, 6 2
5, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 5, 4, 3, 0, 8, 4 8

Ilustracja graficzna

zadanie rekrutacyjne

Rozwiązanie

Kod dostępny na GitHub (opens new window)

class DeepestDitch:
  def __init__(self, data):
    self._values = [None, None, None]
    self._deep = None

    if len(data) < 3:
      return

    candidates = [data[0], None]

    for i, value in enumerate(data):
      if self._values[2] is not None and value > self._values[2]:
        self._values[2] = value
        self._deep = self._compute_deep(self._values)

      if value > candidates[0] and candidates[1] is None:
        candidates[0] = value
        continue

      if value < candidates[0] and (candidates[1] is None or value < candidates[1]):
        candidates[1] = value
        continue

      if candidates[1] is not None and value > candidates[1]:
        temp_depth = self._compute_deep([*candidates, value])

        if self._deep is None or temp_depth > self._deep:
          self._values = [*candidates, value]
          self._deep = temp_depth
          candidates = self._get_candidates()
          continue

        if value > candidates[0]:
          candidates = self._get_candidates()

    if any([a is None for a in self._values]):
      return
    self._deep = self._compute_deep(self._values)

  @staticmethod
  def _compute_deep(values):
    deltas = [values[a] - values[1] for a in (0, 2)]
    return min(deltas)

  def _get_candidates(self):
    if self._values[2] > self._values[0]:
      return [self._values[2], None]
    return [self._values[0], self._values[1]]

  def get_depth(self):
    return self._deep


def deepest_ditch(data):
  deepest_ditch_obj = DeepestDitch(data)
return deepest_ditch_obj.get_depth()

Omówienie rozwiązania

Zadanie zostało rozwiązane przy pomocy techniki programowania dynamicznego. Każda mowa wartość pozwala ulepszyć istniejące rozwiązanie lub jest zapamiętywana jako element lepszego rozwiązania, które może się pojawić w przyszłości.

Złożoność

 • Złożoność czasowa - Liniowa
 • Złożoność pamięciowa - Stała