13 maja 2016

Async command #1

Async command z limitem wykonań

W archiwum kodu znalazłem taki fragment – klasa LimitedRepetCommand odpowiedzialna za ograniczenie częstotliwości wykonywania jakiejś akcji.

Co nam daje ten kod?

 • pierwsze żądanie jest wykonywane natychmiast w kontekście wątku właściciela klasy
 • jeśli w czasie Δ od pierwszego wywołania zostanie zgłoszone kolejne wywołanie, czeka ono do końca okna czasowego Δ. Gdy przyjdzie jego czas, będzie wywołane w kontekście właściciela obiektów, co implikuje, że będzie w stanie manipulować GUI na takich samych prawach, jak wątek tworzący obiekt,
 • gdy podczas trwania czasu oczekiwania Δ pojawi się więcej niż jedno żądanie, wówczas po upływie czasu Δ tylko raz wykonamy kontrolną funkcję
 • jeśli po upływie czasu Δ od pierwszego wywołania pojawi się nowe żądanie, to jest wykonywane natychmiast
 • jeśli metoda wywoływana wyrzuci wyjątek, zostanie on przechwycony i przekazany do metody obsługi

Przykład zastosowania

 • ograniczenie odświeżeń widoku aplikacji
 • w grze video gracz nie, możne strzelać częściej niż co 5 sekund, jeśli jednak po oddanym strzale wyda kilka rozkazów strzału, to wykonany będzie tylko jeden po 5 sekundach.

Naiwna implementacja (np. taka ->) jest błędna.

public void Execute()
{
  var elapsedTime = (DateTime.Now - _lastExecution).TotalMilliseconds;
  if (elapsedTime < _maxPeriod)
    return;

  _lastExecution = DateTime.Now;

  try
  {
    _task.Invoke();
  }
  catch (Exception e)
  {
    _errorTask.Invoke(e);
  }
}

Implementacja

Wywołanie zgłoszenia w czasie oczekiwania będzie zignorowane, a my chcemy, aby wykonało się na końcu czasu oczekiwania Δ. Kod spełniający warunek znajduje się poniżej. Klasa SynchronizationContext pozwalającą wykonać daną funkcję w kontekście innego wątku.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace Demo.Commands
{
  class LimitedRepetCommand
  {
    public LimitedRepetCommand(Action task, Action<Exception> errorTask, int period)
    {
      _contex = SynchronizationContext.Current;
      _task = task;
      _errorTask = errorTask;
      _maxPeriod = period;
      if (_task == null) throw new ArgumentNullException();
      _timer = new Timer(TimerCb, null, Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
    }


    public void Execute()
    {
      var elapsedTime = (DateTime.Now - _lastExecution).TotalMilliseconds;
      if (elapsedTime < _maxPeriod)
      {
        var delay = (_maxPeriod - elapsedTime);
        delay = Math.Max(delay, 0);
        _timer.Change((int)delay, Timeout.Infinite);
        return;
      }
      TimerCb(null);
    }

    public void Cancel()
    {
      _timer.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
    }

    //=======================================

    private void InvokeTask(Action task)
    {
      if (_contex == SynchronizationContext.Current)
      {
        task.Invoke();
        return;
      }
      _contex.Send(b => task.Invoke(), null);
    }

    private void TimerCb(object state)
    {
      _lastExecution = DateTime.Now;
      try
      {
        InvokeTask(_task);
      }
      catch (Exception e)
      {
        if (_errorTask != null)
          InvokeTask(() => _errorTask.Invoke(e));
      }
    }

    private readonly SynchronizationContext _contex;
    private readonly Action _task;
    private readonly Action<Exception> _errorTask;
    private readonly int _maxPeriod;
    private readonly Timer _timer;
    private DateTime _lastExecution = DateTime.MinValue;
  }
}

Testy jednostkowe

using System;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using Demo.Commands;
using NUnit.Framework;

namespace Demo.Tests
{
  [TestFixture]
  public class LimitedRepeatCommandTests
  {
    [Test]
    public void Test1()
    {
      var state = 0;
      var obj = new LimitedRepetCommand(() => ++state, null, 50);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(2, state);
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(2, state);
    }

    [Test]
    public void Test2()
    {
      var state = 0;
      var obj = new LimitedRepetCommand(() => ++state, null, 50);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Cancel();
      Assert.AreEqual(1, state);
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }


    [Test]
    public void Test3()
    {
      var state = 0;
      var obj = new LimitedRepetCommand(() => ++state, null, 100);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(70);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      Thread.Sleep(40);
      Assert.AreEqual(2, state);
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(2, state);
    }

    [Test]
    public void Test4()
    {
      var state = 0;
      var obj = new LimitedRepetCommand(() => ++state, null, 50);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(1, state);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(40);
      obj.Execute();
      obj.Cancel();
      Assert.AreEqual(1, state);
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }

    [Test]
    public void TestError1()
    {
      bool errorProcessed = false;
      var tesk = new Action(() => { throw new ApplicationException(); } );
      var errorTask = new Action<Exception>(e => { errorProcessed = true; ; });
      var obj = new LimitedRepetCommand(tesk, errorTask, 50);
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(errorProcessed, true);
    }

  }
}

Odnośniki