17 grudnia 2021

Docker #7 - Loki, Promtail

Centrum zbierani logów będzie kontener z aplikacją Loki, umożliwia ona nam wygodne przeglądanie logów z dowolnego kontenera dockera. Jeśli natomiast chcemy obserwować jakiś plik logu, to do tego celu dobrze nadaje się Promtail.

Aplikacja Loki

version: '3.8'

services:
 loki:
  container_name: loki
  user: "0:0"
  stop_signal: SIGKILL
  image: grafana/loki
  restart: unless-stopped
  ports: [3100:3100]
  command: -config.file=/etc/loki/config.yaml
  volumes:
   - /global_config/composer/loki/config.yaml:/etc/loki/config.yaml

Konfiguracja Loki loki-config.yaml

auth_enabled: false

server:
 http_listen_port: 3100
 grpc_listen_port: 9096

common:
 path_prefix: /tmp/loki
 storage:
  filesystem:
   chunks_directory: /tmp/loki/chunks
   rules_directory: /tmp/loki/rules
 replication_factor: 1
 ring:
  instance_addr: 127.0.0.1
  kvstore:
   store: inmemory

schema_config:
 configs:
  - from: 2020-10-24
   store: boltdb-shipper
   object_store: filesystem
   schema: v11
   index:
    prefix: index_
    period: 24h

ruler:
 alertmanager_url: http://localhost:9093

Przekierowanie logów z docker

Konfiguracja Docker PC

sudo docker plugin install grafana/loki-docker-driver:latest --alias loki --grant-all-permissions
docker plugin ls
sudo nano /etc/docker/daemon.json
sudo systemctl restart docker

Zawartość pliku /etc/docker/daemon.json.

{
  "log-driver": "loki",
  "log-opts": {
    "loki-url": "http://portainer-pc.lan:3100/loki/api/v1/push",
    "loki-batch-size": "400"
  }
}

Sprawdzenie

Sprawdzenie, czy Loki i Promtail działają poprawnie:

http://portainer-pc.lan:3100/metrics
http://portainer-pc.lan:3100/ready
http://portainer-pc.lan:9080/targets

Promtail

Jeśli chcemy monitorować systemowe pliki logów lub logi dokera to możemy uruchomić agenta, który monitoruje wybrany katalog i przesyła logi do Loki.

 promtail:
  image: grafana/promtail:2.4.0
  container_name: promtail
  ports: [1514:1514, 9080:9080]
  command: -config.file=/etc/promtail/promtail-config.yml
  volumes:
   - /var/log:/var/log
   - /var/lib/docker:/var/lib/docker
   - all_config:/etc/promtail

Konfiguracja Promtail promtail-config.yml

server:
 http_listen_port: 9080
 grpc_listen_port: 0

positions:
 filename: /tmp/positions.yaml

clients:
 - url: http://portainer-pc.lan:3100/loki/api/v1/push

scrape_configs:

 - job_name: local
  static_configs:
   - targets:
     - localhost
    labels:
     job: varlogs
     __path__: /var/log/*log

 - job_name: docker
  pipeline_stages:
   - docker: {}
  static_configs:
   - labels:
     job: docker
     __path__: /var/lib/docker/containers/*/*-json.log

 # syslog target

 - job_name: syslog
  syslog:
   listen_address: 0.0.0.0:1514 # make sure you also expose this port on the container
   idle_timeout: 60s
   label_structured_data: yes
   labels:
    job: "syslog"
  relabel_configs:
   - source_labels: ['__syslog_message_hostname']
    target_label: 'host'

Linki

============================================================