15 marca 2019

Falownik Huanyang wyświetlacz

Tryby pracy wyświetlacza

Wartość wyświetlana na wskaźniku cyfrowym zależy ot trybu pracy wyświetlacza. Aktualny tryb jest wskazywany przez diody ponad wyświetlaczem. Tryb pracy wyświetlacza możemy zmienić przyciskiem >>SHIFT>>.

Falownik Huanyang wyświetlacz

Znaczenie diod sygnalizacyjnych

POWER

POWER Opis
Brak zasilania
Zasilanie podłączone

FOR oraz REV

FOR REV Opis
Kierunek obrotów normalny ale urządzenie zatrzymane
Kierunek obrotów normalny, urządzenie pracuje
Kierunek obrotów wsteczny ale urządzenie zatrzymane
Kierunek obrotów wsteczny, urządzenie pracuje

Hz, A, ROTT

Hz A ROTT Opis
T Aktualnie generowana częstotliwość
F Nastawiona częstotliwość
A Prąd pobierany przez silnik
O Aktualnie obroty
ū Aktualne napięcie DC
u Aktualne napięcie AC
Ł Temperatura wewnętrzna falownika

Komunikaty błędów

E.OC.A - error over current during ramp-up

Zbyt wysoki prąd podczas zwiększania obrotów. Rozważ zwiększenie parametru PD014 .

AoA

Sprawdź prąd wyjściowy, jeśli jest przekroczony, to zmodyfikuj kształt krzywej V/F. Pomiar przeprowadź dla kilku wartości obrotów i odpowiednio dostosuj krzywą U/F. Możliwe, że pracujesz na zbyt niskich obrotach szczególnie przy chłodzeniu powietrzem, rozważ ustawienie minimalnej częstotliwości PD011 . W moim przypadku silnik pobierał więcej niż 6A bez obciążanie przy pracy poniżej 60Hz, zanim dostosowałem krzywą U/F.

Dodatkowe informacje