14 marca 2019

Falownik Huanyang krzywa U/F

Idea stojąca za krzywą U/F

Biorąc pod uwagę, że charakterystyka silnika nie jest liniowa i jednocześnie chcąc zapewnić możliwość pracy w szerokim zakresie obrotów, powinniśmy dostosować krzywą U/F do posiadanego silnika. Jeśli charakterystyka była, by liniowa zaczynająca się w (1Hz, 4V) aż do maksimum (400Hz, 220V), wówczas niemożliwa okazała, by się praca na niskich obrotach, ponieważ pobierany prąd przekroczy wartość znamionowa naszego silnika. Po pewnym zdefiniowanym (zależnym od konfiguracji) czasie falownik przeszedł, by w tryb awaryjny.

Info

Posiadany model urządzenia pozwala zdefiniować tylko jeden punkt pośredni na charakterystyce, poszerza to możliwy do bezpiecznego uzyskania zakres obrotów.

Parametry krzywej U/F

Sterowanie kształtem krzywej U/F możemy realizować poprzez następujące parametry:

wykres U/F

Dodatkowe informacje