Notatnik techniczny

Falownik Huanyang konfiguracja

Czytasz jeden z serii wpisów traktujących o chińskim wrzecionie i falowniku Huanyang:

Wrzeciono i falownik Huanyang HY02D223B

Poniżej zebrałem opis najważniejszych parametrów. Częściowo jest to tłumaczenie, częściowo moje własne obserwacje i uwagi. Jeśli gdzieś popełniłem błąd albo chcesz coś dodać od siebie lub tylko wyrazić opinanie to zapraszam do komentowania.

Pogrupowane parametry

Ustawianie napięcia

Ustawianie częstotliwości

Parametry silnika

Opis podstawowych parametrów

PD000 - Blokada menu

Pozwala zablokować możliwość konfiguracji wszystkich innych parametrów poza tym jednym.

0 falownik odblokowany
1 falownik zablokowany

PD001 - Źródło sterowania

Sposób sterowania falownikiem

0 panel czołowy
1 zewnętrzny panel
2 port komunikacyjny

PD002 - Źródło nastawy obrotów

Sposób sterowania obrotami

0 panel czołowy cyfrowo
1 analogowo
2 port komunikacyjny

Powiązane:

PD003 - Częstotliwość początkowa

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 50Hz

Częstotliwość jaka będzie generowana przez falownik zaraz po starcie jeśli sterujemy nim cyfrowo.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD004 - Częstotliwość znamionowa

Parametr konstrukcyjny silnika wg. tabliczki znamionowej

PD005 - Maksymalna częstotliwość dla U/F

Górny limit generowanej częstotliwości.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD006 - Częstotliwość pośrednia dla U/F

Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/F

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD007 - Minimalna częstotliwość dla U/F

Zakres: 0.1Hz - 20Hz Wartość fabryczna: 0.5%Hz

Początek krzywej U/F na osi czestotliwości. Minimalną dostępną czestotliwość ustawiamy parametrem PD011.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD008 - Napięcie maksymalne dla U/F

Maksymalne napięcie jakie może generować falownik

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD009 - Napięcie środkowe dla U/F

Napięcie punktu środkowego na krzywej U/F

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD010 - Napięcie minimalne dla U/F

Minimalne napięcie na wyjściu falownika. Punkt początkowy krzywej U/F.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD011 - Minimalna dostępna częstotliwość

Minimalna dostępna do ustawienia przez operatora częstotliwość.

PD013 - Ustawienia fabryczne

Ustawienie tego parametru na wartość 08 spowoduje ze wszystkie parametry zostaną przywrócone do swoich wartości domyślnych.

PD014 - Czas narastania

W wersji v.1 oprogramowania jest to czas wzrostu obrotów od zera do maksymalnych, natomiast w v.2 oprogramowania jest to czas wzrostu obrotów od zera do 50Hz.

Powiązane:

PD023 - Dezaktywacja biegu wstecznego

Zablokowanie możliwości zmiany kierunku obrotów przez operatora.

0 bieg wsteczny jest zablokowany
1 operator morze zmienić kierunek obrotów

PD024 - Dezaktywacja przycisku STOP

Zablokowanie możliwości zatrzymania urządzenia przyciskiem STOP. Parametr ma znaczenie tylko jeśli PD001 ma wartość l lub 2.

0 STOP jest nie aktywne
1 operator może zatrzymać urządzenie przyciskiem STOP

Powiązane:

PD027 - Częstotliwość startowa

Częstotliwość generowana zaraz po starcie falownika. Ograniczona przez częstotliwość maksymalną. Nie istotne gdy sterujemy analogowo.

Powiązane:

PD028 - Częstotliwość zatrzymania

Jeśli wyłączymy falownik obniży on częstotliwość generowanego sygnału do ustawionej wartości i dopiero się wyłączy.

Powiązane:

  • PD026
  • PD030
  • PD031

PD035 - Krok czestotliwości

Zakres: 0.01Hz - 2.5Hz Wartość fabryczna: 0.01Hz

Szybkość regulacji gdy sterujemy przy pomocy sygnału zewnetrznego w trybie UP/DOWN.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD044 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia FOR.

0 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
1 Komenda START
2 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
3 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
4 Komenda STOP
06-07 Powizane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
12-32 ???????

Powiązane:

PD045 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia REV. Możliwe do ustawienia wartości są identyczne jak te dla parametru PD044.

Powiązane:

PD046 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia RST. Możliwe do ustawienia wartości są identyczne jak te dla parametru PD044.

Powiązane:

PD047 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia SPH. Możliwe do ustawienia wartości są identyczne jak te dla parametru PD044.

Powiązane:

PD048 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia SPM. Możliwe do ustawienia wartości są identyczne jak te dla parametru PD044.

Powiązane:

PD049 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia SPL. Możliwe do ustawienia wartości są identyczne jak te dla parametru PD044.

Powiązane:

PD070 - Tryb pracy wejścia analogowego

Wybieramy tryb pracy wejścia analogowego.

0 0~10V
1 0~5V
2 0~20mA
3 4~20mA
4-10 ??????

PD071 - Filtrowanie wejścia analogowego

Zakres: 0 - 50 Wartość fabryczna: 20

Ten parametr jest istotny tylko jeśli sterujemy obrotami za pomocą wejścia analogowego PD002. Im wyższa wartość tego parametru tym silniejszy jest filtr dolno-przepustowy na wejściu, a zatem falownik reaguje wolniej na zmianę obrotów metodą analogową.

Powiązane:

PD072 - Maksimum dla wejścia analogowego

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 50Hz

Wartość częstotliwości odpowiadająca maksymalnej wartości analogowego sygnału sterującego

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD073 - Minimum dla wejścia analogowego

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 0Hz

Wartość częstotliwości odpowiadająca minimalnej wartości analogowego sygnału sterującego

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD074 - Kierunek obrotów dla wyższych częstotliwości

Kierunek obrotów dla wyższych częstotliwości ustawionych za pomocą sygnału analogowego. Przykłady konfiguracji wejścia analogowego są opisane w tym wpisie.

0 Obroty nominalne
1 Obroty wsteczne

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD075 - Kierunek obrotów dla niższych częstotliwości

Kierunek obrotów dla niższych częstotliwości ustawionych za pomocą sygnału analogowego. Przykłady konfiguracji wejścia analogowego są opisane w tym wpisie.

0 Obroty nominalne
1 Obroty wsteczne

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD076 - Zmiana kierunku obrotów przez sygnał analogowy

Ustawiamy czy poprzez zmianę sygnału analogowego zezwalamy tylko na zmianę szybkości obrotów czy też na zmianę kierunku obrotów. Przykłady konfiguracji wejścia analogowego są opisane w tym wpisie. Jeśli Obroty wsteczne są dozwolone PD023 to wrzeciono może zmienić kierunek obrotów.

0 Zmiana nie dozwolona
1 Zmiana dozwolona

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD077 - Zapamiętywanie częstotliwości

Zapamiętywanie ostatniej ustawionej częstotliwości w trybie cyfrowym. Jeśłi nie aktywne to przy każdym włączeniu będzie ustawiana wartość z PD003

0 Zapamiętywanie nie aktywne
1 Zapamiętywanie aktywne

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD078 - Minimalny krok

Minimalna zmiana czestotliwości w trybie UP/DOWN. Dotyczy zmian wyzwolonych przez zewnętrzne sygnały.

0 0.01Hz
1 0.1Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD141 - Znamionowe napięcie silnika

Znamionowe napięcie silnika.

Powiązane:

PD142 - Znamionowy prąd silnika

Znamionowy prąd silnika, ten parametr może zostać wykorzystany do ochrony silnika przed zbyt wysokim prądem.

PD143 - Ilość biegunów silnika

Zakres: 2 - 10 Wartość fabryczna: 4

Parametr konstrukcyjny silnika określający ilość biegunów magnetycznych silnika.

PD144 - Znamionowe obroty silnika

Zakres: 0 - 9999 Wartość fabryczna: 1440

Ustawiona wartość oznacza obroty przy częstotliwości 50Hz. Wykorzystywane m.in. do prawidłowego wyświetlania obrotów.

PD145 - Kompensacja momentu obrotowego

Zakres: 0.1% - 10% Wartość fabryczna: 2.0%

Kompensacja momentu obrotowego przy niskich obrotach. Parametr określa jak silnie podbić napięcie przy niskich obrotach aby kompensować braki momentu obrotowego.

PD146 - Prąd spoczynkowy

Zakres: 0% - 99% Wartość fabryczna: 40%

Prąd spoczynkowy mający na celu kompensacje poślizgu silnika. Wartość parametru to ilość procent w odniesieniu do prądu znamionowego silnika PD142.

Powiązane:

PD147 - Kompensacja poślizgu

Zakres: 0 - 10 Wartość fabryczna: 0

W miarę jak zwiększamy obciążenie silnika, rośnie poślizg pomiędzy wirującym polem magnetycznym a wirnikiem w silniku. Ten parametr może być wykorzystany do minimalizacji niekorzystnego poślizgu.

PD150 - Automatyczna regulacja napięcia

Falownik stabilizuje napięcie wyjściowe w przypadku gdy napięcie wejściowe jest niestabilna.

0 Nie aktywna
1 Aktywna

PD151 - Automatyczne oszczędzanie energii

Jeśli funkcja jest aktywne (wartość inna niż zero) falownik generuje sygnał o pełnym napięciu podczas zmiany obrotów ale przy pracy na stabilnych obrotach może on obniżyć napięcie zależnie od aktualnego obciążenia. Funkcja nie zalecana przy pracy z wysokimi obciążeniami.

PD163 - Adres urządzenia

Adres komunikacyjny gdy sterujemy przez RS-485

0 Komunikacja jest wyłączona
01~256 Nadany identyfikator

PD164 - Prędkość transmisji danych

Prędkość portu RS-485

0 4800 b/s
1 9600 b/s
2 19200 b/s
3 34800 b/s

PD165 - Tryb komunikacji

0 8N1 ASCII
1 8E1 ASCII
2 8O1 ASCII
3 8N1 RTU
4 8E1 RTU
5 8O1 RTU

PD175 - Typ falownika

Typ falownika (tylko do odczytu)

0 Stały moment obrotowy
1 Do sterowania wentylatorami

PD176 - Standard częstotliwości

Standard częstotliwości (tylko do odczytu)

0 50Hz
1 60Hz

PD181 - Wersia oprogramowania

Wersia oprogramowania (tylko do odczytu)

PD182 - Data produkcji

Data produkcji, format (yy mm w) (tylko do odczytu)

PD183 - Numer seryjny

Numer seryjny (tylko do odczytu)

Podstawowa konfiguracja

Poniżej moja przykładowa konfiguracja dla wrzeciona GDZ80x73-2.2. Ustawienia specyficzne dla mojego silnika zostały przepisane z tabliczki znamionowej urządzenia

Konfiguracja bazowa

PD000 1 Blokada edycji parametrów (ustawiam na końcu)
PD001 0 Sterowanie przez operatora, panel czołowy
PD002 1 Sterowanie potencjometrem analogowym na panelu przednim
PD004 400Hz Znamionowa częstotliwość silnika
PD005 400Hz Maksymalna częstotliwość V/F
PD006 20Hz Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 0.5Hz Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 220V Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 16V Napięcie środkowe dla V/F
PD010 4V Napięcie minimalne dla V/F
PD011 30Hz Minimalna dostępna częstotliwość (1200obr/min).
PD013 08 Przywrócenie do stanu fabrycznego (ustawiam na początku)
PD014 10 Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych
PD015 10 Czas osiągnięcia obrotów minimalnych
PD023 0 Blokada biegu wstecznego
PD024 1 Klawisz STOP jest aktywny
PD070 1 Wejście analogowe pracuje w zakresie 0-5V
PD071 20 Siła filtrowania wejścia analogowego
PD072 400Hz Maksimum dla wejścia analogowego
PD141 220V Napięcie znamionowe wrzeciona
PD142 6A Prąd znamionowy silnika
PD143 2 Ilość biegunów silnika
PD144 3000 Obroty przy czestotliwości 50Hz
PD145 2.0 Siła automatycznej kompensacji momentu obrotowego
PD146 40 Prąd w stanie bez obciążenia
PD147 0 Kompensacja poślizgu
PD150 1 Automatyczna regulacja napięcia aktywna
PD151 0 Automatyczne oszczędzanie energii

GDZ80x73-2.2

Dodatkowe informacje

Pamiętaj o repozytorium GitHub. Jeśli interesuje was ta tematyka napiszcie o tym w komentarzu to opisze jak przeprowadzić integracje z Mach3 i LinuxCNC.

Jeśli widzisz jakieś błędy albo masz uwagi napisz to w komentarzu lub prywatnej wiadomości. Jeśli masz swoje doświadczenia w tymi falownikami będę wdzięczny za komentarz.