11 marca 2019

Falownik Huanyang konfiguracja

Wrzeciono i falownik Huanyang HY02D223B

Pogrupowane parametry

Opis podstawowych parametrów

PD000 - Blokada menu

Pozwala zablokować możliwość konfiguracji wszystkich innych parametrów poza tym jednym.

Wartość fabryczna: 0

0 falownik odblokowany
1 falownik zablokowany

PD001 - Źródło sterowania

Sposób sterowania falownikiem.

Wartość fabryczna: 0

0 panel czołowy
1 zewnętrzny panel
2 port komunikacyjny

PD002 - Źródło nastawy obrotów

Sposób sterowania obrotami

Wartość fabryczna: 0

0 panel czołowy cyfrowo
1 analogowy
2 port komunikacyjny

PD003 - Częstotliwość początkowa

Częstotliwość jaka będzie generowana przez falownik zaraz po starcie jeśli sterujemy nim cyfrowo.

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 50Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD004 - Częstotliwość znamionowa

Parametr konstrukcyjny silnika wg. tabliczki znamionowej

PD005 - Maksymalna częstotliwość dla U/F

Górny limit generowanej częstotliwości

Zakres: 0Hz - 400Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD006 - Częstotliwość pośrednia dla U/F

Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/F

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 50Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD007 - Minimalna częstotliwość dla U/F

Początek krzywej U/F na osi częstotliwości. Minimalną dostępną częstotliwość ustawiamy parametrem PD011

Zakres: 0.1Hz - 20Hz Wartość fabryczna: 0.5Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD008 - Napięcie maksymalne dla U/F

Maksymalne napięcie jakie może generować falownik

Zakres: 0.1Hz - 20Hz Wartość fabryczna: 0.5Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD009 - Napięcie środkowe dla U/F

Napięcie punktu środkowego na krzywej U/F

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD010 - Napięcie minimalne dla U/F

Minimalne napięcie na wyjściu falownika. Punkt początkowy krzywej U/F.

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD011 - Minimalna dostępna częstotliwość

Minimalna dostępna do ustawienia przez operatora częstotliwość.

PD013 - Ustawienia fabryczne

Ustawienie tego parametru na wartość 08 spowoduje ze wszystkie parametry zostaną przywrócone do swoich wartości domyślnych.

PD014 - Czas narastania

W wersji v.1 oprogramowania jest to czas wzrostu obrotów od zera do maksymalnych, natomiast w v.2 oprogramowania jest to czas wzrostu obrotów od zera do 50Hz.

Powiązane:

PD023 - Dezaktywacja biegu wstecznego

Zablokowanie możliwości zmiany kierunku obrotów przez operatora.

Wartość fabryczna: 1

0 bieg wsteczny jest zablokowany
1 operator morze zmienić kierunek obrotów

PD024 - Dezaktywacja przycisku STOP

Zablokowanie możliwości zatrzymania urządzenia przyciskiem STOP. Parametr ma znaczenie tylko jeśli PD001 ma wartość l lub 2.

Wartość fabryczna: 1

0 STOP jest nie aktywne
1 operator może zatrzymać urządzenie przyciskiem STOP
Powiązane:

PD027 - Częstotliwość startowa

Częstotliwość generowana zaraz po starcie falownika. Ograniczona przez częstotliwość maksymalną. Nie istotne gdy sterujemy analogowo.

PD028 - Częstotliwość zatrzymania

Jeśli wyłączymy falownik obniży on częstotliwość generowanego sygnału do ustawionej wartości i dopiero się wyłączy.

Powiązane:

PD035 - Krok częstotliwości

Szybkość regulacji gdy sterujemy przy pomocy sygnału zewnętrznego w trybie UP/DOWN.

Zakres: 0.01Hz - 2.5Hz Wartość fabryczna: 0.01Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD044 - Wejście FOR

konfiguracja działania wejścia FOR

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD045 - Wejście REV

konfiguracja działania wejścia REV.

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD046 - Wejście RST

konfiguracja działania wejścia RST.

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD047 - Wejście SPH

konfiguracja działania wejścia SPH.

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD048 - Wejście SPM

konfiguracja działania wejścia SPM.

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD049 - Wejście SPL

konfiguracja działania wejścia SPL.

10 Zerowanie stanu awaryjnego w urządzeniu
00 Pusta akcja, ustawienie tej wartości zabezpiecza przed niechcianymi komendami w sytuacji gdy przypadkowo załączymy dane wejście.
01 Komenda START
02 FOR - Ustawienie głównego kierunku obrotów
03 REV - Ustawienie wstecznego kierunku obrotów
04 Komenda STOP
06 Powiązane z trybem JOG
07 Powiązane z trybem JOG
09 Awaryjne zatrzymanie
12-32 ???????

PD070 - Tryb pracy wejścia analogowego

Wybieramy tryb pracy wejścia analogowego.

Wartość fabryczna: 0

0 0~10V
1 0~5V
2 0~20mA
3 4~20mA
4-10 ??????

PD071 - Filtrowanie wejścia analogowego

Ten parametr jest istotny tylko jeśli sterujemy obrotami za pomocą wejścia analogowego PD002. Im wyższa wartość tego parametru tym silniejszy jest filtr dolno-przepustowy na wejściu, a zatem falownik reaguje wolniej na zmianę obrotów metodą analogową.

Zakres: 0 - 50 Wartość fabryczna: 20

Powiązane:

PD072 - Maksimum dla wejścia analogowego

Wartość częstotliwości odpowiadająca maksymalnej wartości analogowego sygnału sterującego

Zakres: 0Hz - 400Hz Wartość fabryczna: 50Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD073 - Minimum dla wejścia analogowego

Wartość częstotliwości odpowiadająca minimalnej wartości analogowego sygnału sterującego

Zakres: 0Hz -400Hz Wartość fabryczna: 0Hz

Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD074 - Kierunek obrotów dla wyższych częstotliwości

Kierunek obrotów dla wyższych częstotliwości ustawionych za pomocą sygnału analogowego.

Wartość fabryczna: 0

0 Obroty nominalne
1 Obroty wsteczne
Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD075 - Kierunek obrotów dla niższych częstotliwości

Kierunek obrotów dla niższych częstotliwości ustawionych za pomocą sygnału analogowego.

Wartość fabryczna: 0

0 Obroty nominalne
1 Obroty wsteczne
Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD076 - Zmiana kierunku obrotów przez sygnał analogowy

Ustawiamy czy poprzez zmianę sygnału analogowego zezwalamy tylko na zmianę szybkości obrotów czy też na zmianę kierunku obrotów. Jeśli Obroty wsteczne są dozwolone PD023 to wrzeciono może zmienić kierunek obrotów.

Wartość fabryczna: 0

0 Zmiana nie dozwolona
1 Zmiana dozwolona
Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD077 - Zapamiętywanie częstotliwości

Zapamiętywanie ostatniej ustawionej częstotliwości w trybie cyfrowym. Jeśli nie aktywne to przy każdym włączeniu będzie ustawiana wartość z PD003

Wartość fabryczna: 0

0 Zapamiętywanie nie aktywne
1 Zapamiętywanie aktywne
Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD078 - Minimalny krok

Minimalna zmiana częstotliwości w trybie UP/DOWN. Dotyczy zmian wyzwolonych przez zewnętrzne sygnały.

Wartość fabryczna: 0

0 0.01Hz
1 0.1Hz
Powiązane:

Szersze omówienie: Link

PD141 - Znamionowe napięcie silnika

Znamionowe napięcie silnika.

Powiązane:

PD142 - Znamionowy prąd silnika

Znamionowy prąd silnika, ten parametr może zostać wykorzystany do ochrony silnika przed zbyt wysokim prądem.

PD143 - Ilość biegunów silnika

Parametr konstrukcyjny silnika określający ilość biegunów magnetycznych silnika.

Zakres: 2 - 10

PD144 - Znamionowe obroty silnika

Ustawiona wartość oznacza obroty przy częstotliwości 50Hz. Wykorzystywane m.in. do prawidłowego wyświetlania obrotów.

Zakres: 0 - 9999 Wartość fabryczna: 1440

PD145 - Kompensacja momentu obrotowego

Kompensacja momentu obrotowego przy niskich obrotach. Parametr określa jak silnie podbić napięcie przy niskich obrotach aby kompensować braki momentu obrotowego.

Zakres: 0.1% - 10% Wartość fabryczna: 2.0%

PD146 - Prąd spoczynkowy

Prąd spoczynkowy mający na celu kompensacje poślizgu silnika. Wartość parametru to ilość procent w odniesieniu do prądu znamionowego silnika PD142.

Zakres: 0% - 99% Wartość fabryczna: 40%

Powiązane:

PD147 - Kompensacja poślizgu

W miarę jak zwiększamy obciążenie silnika, rośnie poślizg pomiędzy wirującym polem magnetycznym a wirnikiem w silniku. Ten parametr może być wykorzystany do minimalizacji niekorzystnego poślizgu.

Zakres: 0 - 10 Wartość fabryczna: 0

PD150 - Automatyczna regulacja napięcia

Falownik stabilizuje napięcie wyjściowe w przypadku gdy napięcie wejściowe jest niestabilna.

Wartość fabryczna: 1

0 Nie aktywna
1 Aktywna

PD151 - Automatyczne oszczędzanie energii

Jeśli funkcja jest aktywne (wartość inna niż zero) falownik generuje sygnał o pełnym napięciu podczas zmiany obrotów ale przy pracy na stabilnych obrotach może on obniżyć napięcie zależnie od aktualnego obciążenia. Funkcja nie zalecana przy pracy z wysokimi obciążeniami.

PD163 - Adres urządzenia

Adres komunikacyjny gdy sterujemy przez RS-485

Wartość fabryczna: 0

00 Komunikacja jest wyłączona
01~256 Nadany identyfikator

PD164 - Prędkość transmisji danych

Prędkość portu RS-485

Wartość fabryczna: 1

0 4800 b/s
1 9600 b/s
2 19200 b/s
3 34800 b/s

PD165 - Tryb komunikacji

Wartość fabryczna: 0

0 8N1 ASCII
1 8E1 ASCII
2 8O1 ASCII
3 8N1 RTU
4 8E1 RTU
5 8O1 RTU

PD175 - Typ falownika

Typ falownika

Tylko do odczytu

0 Stały moment obrotowy
1 Do sterowania wentylatorami

PD176 - Standard częstotliwości

Standard częstotliwości

Tylko do odczytu

0 50Hz
1 60Hz

PD181 - Wersja oprogramowania

Wersja oprogramowania urządzenia

Tylko do odczytu

PD182 - Data produkcji

Data produkcji, format (yy mm w)

Tylko do odczytu

PD183 - Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia

Tylko do odczytu

Podstawowa konfiguracja

Poniżej moja przykładowa konfiguracja dla wrzeciona GDZ80x73-2.2. Ustawienia specyficzne dla silnika zostały przepisane z tabliczki znamionowej.

Konfiguracja bazowa

Parametr Wartość Opis
PD000 1 Blokada edycji parametrów (ustawiam na końcu)
PD001 0 Sterowanie przez operatora, panel czołowy
PD002 1 Sterowanie potencjometrem analogowym na panelu przednim
PD004 400Hz Znamionowa częstotliwość silnika
PD005 400Hz Maksymalna częstotliwość V/F
PD006 20Hz Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 0.5Hz Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 220V Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 16V Napięcie środkowe dla V/F
PD010 4V Napięcie minimalne dla V/F
PD011 30Hz Minimalna dostępna częstotliwość (1200obr/min).
PD013 08 Przywrócenie do stanu fabrycznego (ustawiam na początku)
PD014 10 Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych
PD015 10 Czas osiągnięcia obrotów minimalnych
PD023 0 Blokada biegu wstecznego
PD024 1 Klawisz STOP jest aktywny
PD070 1 Wejście analogowe pracuje w zakresie 0-5V
PD071 20 Siła filtrowania wejścia analogowego
PD072 400Hz Maksimum dla wejścia analogowego
PD141 220V Napięcie znamionowe wrzeciona
PD142 6A Prąd znamionowy silnika
PD143 2 Ilość biegunów silnika
PD144 3000 Obroty przy czestotliwości 50Hz
PD145 2.0 Siła automatycznej kompensacji momentu obrotowego
PD146 40 Prąd w stanie bez obciążenia
PD147 0 Kompensacja poślizgu
PD150 1 Automatyczna regulacja napięcia aktywna
PD151 0 Automatyczne oszczędzanie energii
GDZ80x73-2.2

Dodatkowe informacje